GENT ZET... DE DUIVEL TE KIJK!

"HOEVEEL GENTENAARS BESEFFEN HEDEN TEN DAGE NOG DAT DE DUIVEL IN HUN MIDDEN HUIST?"
(Marc Sleen in 'De terugkeer van Geeraard de duivel')

GEDICHTEN VOOR DE DUIVEL VAN GENT

GEERAARD DE DIEVEL

« Binnen Gent, de aloude stad,
Rijst een grijs gebouw ten hoogen, eenmaal op vier torens prat.
Geeraard, bijgenaamd de Dievel, stichtede dit sterke steen,
Spieglend in de Nederschelde zijn verminkte kruin en leên;
‘t Volk, den blik daarop geslagen,
Ziet, den boozen ten vermaan,
‘t Als een reus der oude dagen,
Half geknot, maar nog herkentelijk, na zes eeuwen stevig staan.
Geeraard, Gent ten kastelein,
Had d’afschuwelijksten inborst, maar zijn gades ziel was rein.
Hij was boos gelijk de duivel; zij, der aarde een engelin.
In zijn listen, in zijn lusten toom- en trouweloos van zin. »

(gedicht van Prudens van Duyse, publicatie in Gent van den oudsten tijd tot heden van Frans De Potter)

 

GENTZETDEDUIVELTEKIJK!
(gedicht van 6 strofen, met elk 4 verzen in 7 versvoeten)

- 1 -
De Duivel, YES, hij bestaat,
want steekt in elk van ons!
‘t Is niét die met pijl op staart,
Bea is’t en Jan, Riet, Fons…

- 2 -
Beleeft Laarne heksenlol
met hier en daar ‘n duivel ook,
dan graaft Gent Lucifers hol,
waar vuur vlamt door d’hellepook.

- 3 -
't Alziend oog van Belforts draak
daar hoog boven Gent in 't goud,
pijltongt elkeen aan, 't is raak,
of je jong bent dan wel oud...

- 4 -
Geeraard spookt in ‘t Duivelsteen
stroppendragers, pas toch op!
 Kom, Gentenaars, op de been
voor duivelsbier mè’beestenkop!

- 5 -
Schrik voor Satan is geen wens,
Gent die pakt hem bij de staart!
Wees niet zelf een duivel, mens…
 liever engel, onvervaard.

- 6 -
Gent haalt binnen zijn muren
nog veel meer duivels - en kijk,
Gent'naars zowel als buren,
zijn echt 'de duivel' te… rijk!

(voor het citymarketingproject GentZetDeDuivelTeKijk! van Willy Deventer)

 

1220-2020:
800 JAAR GEERAARD DE DUIVEL

(gedicht van 3 strofen, met elk 4 verzen in 7 versvoeten)

- 1 -
Bij leven ‘duivel van Gent’,
 werd als burggraaf geboren
 in een–twee–twee–nul omtrent:
Geeraard, “zwart als de Moren”!
- 2 -
Was ie tuig en slecht?, bah neen:
Geeraard de ‘duvel–doet–al’
 noodd’als kastelein van ’t Steen
àlle Gent’naars naar ‘t groot bal!
- 3 -
Twee–nul–twee–nul wordt dan ’t jaar
dat w’Geeraard gaan fêteren.
 Zou men ’t tóch vergeten, straal:
Gent zal ‘t u rappelleren!

(voor het citymarketingproject GentZetDeDuivelTeKijk! van Willy Deventer)

 

De gèwen duvel van t Stad Gent
gedicht van 6 strofen in t Gentsch deur
Willy Deventer & Eddy Levis
(GentZetDeDuivelTeKijk! / De Gentsche Sosseteit)

Den duvel, zonder dispuut,
Zit in iederien van ons
t Es nie dienen bokkepuut:
Marjet es t of Pier of Fons

Heksen in Loarnes kastiel
Mee uuk duvels hier en doar
Moar Lucefir geef Gent n ziel
Dat es zekers hellekloar

Huge bove Gent in t gèwd
Hee Belforts droak t al gezien
Zijde jonk ofwel guul èwd,
Duvelsstamp krijgde messchien

Gieroard spuukt in t Duvelsstien
Stropke loat u nie pakke!
Kom, Genteneers, op de bien
Veur Duvel mee huufflakke

Zij veur Satan nie benijt
Gent die stekt hem bij de steert
Huurde liever schuun lawijt?
Duvelsdans, uuk t ziene weerd

Gent hoalt in zijn èw mure
Nog veel mier duvels en kijk:
Gent’neers zuwel of gebure
Zijn den duvel echt te rijk!

 (Oas ge uw bronne vermeldt es 't gedichtse VRIJ VAN GEBRUIK;
doarover gere een seintje noar willy.deventer@gentduivel.be)

 

Lezer, als u ook inspiratie heeft, laat maar komen…

Structurele sponsoring door:
Nelde